dcsimg
จากผู้กำกับร้อยล้าน คุณ ปิ๊ง อดิสรณ์
ร่วมแชร์ประสบการณ์
คำว่า “เพื่อน” ของคุณได้ที่นี่

ซีพีชิกเก้นแฟรงค์
นี่แหละ...เพื่อนกัน

ขอชวนคุณร่วมแชร์ประสบการณ์ และความหมายของคำว่า “เพื่อน”

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Chicken Frank “Friend Day” the Seires

ลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท และของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ส่งฟรี! ถึงบ้าน

ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่นี่

หมดเขตร่วมกิจกรรมแล้วครับ

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
  และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
 2. 30 คะแนน
 3. การเรียบเรียงเรื่องราว และการถ่ายทอด
  ที่เป็นประโยชน์ และเข้าใจได้ง่าย
 4. 30 คะแนน
 5. ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอ
  ที่ช่วยให้เกิดความประทับใจและจดจำ
 6. 40 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน

เงื่อนไขและวิธีการร่วมสนุก

 • ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2560
 • ร่วมสนุกผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.cpsausage.com
 • หัวข้อการประกวด :
  ร่วมแชร์ประการณ์คำว่า “เพื่อน” ของคุณที่แสดงถึงมิตรภาพของคุณกับเพื่อนที่มีมาให้กันอย่างยาวนาน เหมือนกับไส้กรอกซีพี ชิกเก้นแฟรงค์ ที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 30 ปี
 • ประเภทการประกวด :
  บทความหรือเรื่องราวของคุณ ที่สามารถนำมาสร้างเป็นหนังสั้นตามหัวข้อที่กำหนดได้ โดยเรื่องราวที่ร่วมสนุกจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน สมจริง และสามารถนำมาสร้างได้จริงเป็นหนังสั้นภายในระยะเวลา 4 – 7 นาที
 • รางวัลสำหรับการประกวด :
  1. เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 เรื่อง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท (รวมมูลค่า 100,000 บาท)
  2. เรื่องราวชมเชยอีก 10 เรื่อง จะได้รับของที่ระลึกจากซีพีไส้กรอก ชิกเก้นแฟรงค์
   ส่งฟรี! ถึงบ้าน
 • วิธีการร่วมสนุก :
  1. ส่งเรื่องราวหรือบทความของคุณได้ที่ www.cpsausage.com
  2. กรอกข้อมูล รายละเอียดของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีสิทธิในการนำไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือดัดแปลงตามความ เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
  4. เนื้อเรื่องหรือบทความที่ได้รับเลือกมาสร้างเป็นหนังสั้น จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ ทางผู้ส่งไม่สามารถเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่ มีตัวบุคคลอ้างอิงจริง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใดหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที หากพบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธ์
  6. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์์
  7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายได้
  9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข/ ระเบียบข้างต้น
  10. ผู้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
  02-051-7882 ในวันจันทร์ – ศุกร์
  เวลา 10:00 – 17:00 น.